Poenggrenser (master – 2023)

Denne siden viser kun poenggrensene for
toårige masteropptak 2023.

For å se poenggrensene for bacheloropptak,
vennligst Klikk her.

Klikk på det relevante studiet for å bli direkte videresendt til skolens egen nettside. Vennligst merk at det kan forekomme feil.

Alle = alle kvalifiserte søker fikk studietilbud.
* = Mangler data

Studieprogram:Institusjon:2022:2023
Master i økonomi og administrasjon3,883,93
Master i regnskap og revisjon3,793,83
Allmenn litteraturvitenskapAlle*
ArkeologiAlle*
Bærekraft: Globale samfunnsutfordringer3,50*
Bærekraft: Klimaendringer og energiomstilling2,94*
Bærekraft: Marin bærekraftAlle*
Digital kulturAlle*
EngelskAlle*
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelskAlle*
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norskAlle*
FilosofiAlle*
FranskAlle*
GreskAlle*
HistorieAlle*
ItalienskAlle*
KinesiskAlle*
KulturvitenskapAlle*
KunsthistorieAlle*
LatinAlle*
LingvistikkAlle*
Nordisk språk og litteratur Alle*
Norrøn filologiAlle*
ReligionsvitenskapAlle*
RussiskAlle*
Spansk språk og latinamerikastudieAlle*
TeatervitenskapAlle*
TyskAlle*
Anvendt og beregningsorientert matematikkAlle*
Biologi: Biodiversitet, evolusjon og økologiAlle*
Biologi: Fiskeribiologi og forvaltningAlle*
Biologi: HavbruksbiologiAlle*
Biologi: MarinbiologiAlle*
Biologi: MikrobiologiAlle*
Biologi: MiljøtoksikologiAlle*
Biologi: Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæringAlle*
Energi- og prosessteknologi: FlerfasesystemAlle*
Energi- og prosessteknologi: KjemometriAlle*
Energi- og prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologiAlle*
Energi- og prosessteknologi: Separasjon4,06*
Energi: Elkraftteknikk**
Energi: GeofysikkAlle*
Energi: Kjemi og miljøAlle*
Energi: Matematikk, fysikk og informatikkAlle*
Energi: Termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjonAlle*
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikkAlle*
Fysikk: AkustikkAlle*
Fysikk: Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikkAlle*
Fysikk: KjernefysikkAlle*
Fysikk: Medisinsk fysikkAlle*
Fysikk: Medisinsk fysikk og teknologiAlle*
Fysikk: MikroelektronikkAlle*
Fysikk: Måleteknologi og nanofysikkAlle*
Fysikk: Målevitenskap og instrumenteringAlle*
Fysikk: OptikkAlle*
Fysikk: Optikk og atomfysikkAlle*
Fysikk: PartikkelfysikkAlle*
Fysikk: RomfysikkAlle*
Fysikk: Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikkAlle*
GeovitenskapAlle*
Havteknologi: Marin måle- og styringsteknologi**
Havteknologi: Marine installasjoner**
Havteknologi: Marine målesystem**
Informatikk: Algoritmer4,00*
Informatikk: BioinformatikkAlle*
Informatikk: LogikkAlle*
Informatikk: Maskinlæring4,00*
Informatikk: Optimering4,50*
Informatikk: Sikker og pålitelig kommunikasjonAlle*
Informatikk: VisualiseringAlle*
KjemiAlle*
MatematikkAlle*
Matematikk: Algebra**
Matematikk: Algebraisk geometri**
Matematikk: Matematisk analyse**
Matematikk: Topologi**
Meteorologi og oseanografi: Fysisk oseanografiAlle*
Meteorologi og oseanografi: KlimadynamikkAlle*
Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemiAlle*
Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi, master**
Meteorologi og oseanografi: MeteorologiAlle*
MolekylærbiologiAlle*
NanovitenskapAlle*
Petroleumsteknologi: Reservoarfysikk**
Petroleumsteknologi: Reservoargeologi**
Petroleumsteknologi: Reservoarkjemi**
Petroleumsteknologi: Reservoarmekanikk**
Programutvikling, felles masterprogramAlle*
Prosessteknologi: Flerfasesystem**
Prosessteknologi: Kjemometri**
Prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi**
Reservoar og geoenergi: ReservoarfysikkAlle*
Reservoar og geoenergi: ReservoargeologiAlle*
Reservoar og geoenergi: ReservoarmekanikkAlle*
StatistikkAlle*
Statistikk: Dataanalyse**
Statistikk: Finansteori og forsikringsmatematikk**
Statistikk: Matematisk statistikk**
Biomedisin3,53*
Global helse3,15*
Helse og samfunn**
Helse og samfunn: Genetisk veiledningAlle*
Helse og samfunn: Ulike perspektiv på sentrale helseutfordingerAlle*
Helse og samfunn: YrkeshygieneAlle*
Human ernæringAlle*
Klinisk ernæringAlle*
Arbeids- og organisasjonspsykologi3,50*
Barnevern Alle*
Global Development Theory and Practice3,72*
Helsefremmende arbeid og helsepsykologi3,70*
Logopedi 3,54*
Pedagogikk**
Pedagogikk, deltid (nettbasert)3,89*
Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologi**
Psykologi: Atferd og nevrovitenskap3,67*
Psykologi: Sosial- og kognitiv psykologi3,20*
Spesialpedagogikk**
Administrasjon og organisasjonsvitenskapAlle*
Geografi: Miljø- og landskapsgeografiAlle*
Geografi: Naturgeografi Alle*
Geografi: Samfunnsgeografi Alle*
Geographies of Sustainable DevelopmentAlle*
InformasjonsvitenskapAlle*
Joint European Master’s Programme in System Dynamics (EMSD)Alle*
Manusutvikling for serier4,00*
Medie- og interaksjonsdesign4,00*
Medier og kommunikasjonAlle*
Physical GeographyAlle*
AdministrationAlle*
Samfunnsøkonomi3,44*
Sammenlignende politikk3,22*
SosialantropologiAlle*
SosiologiAlle*
SystemdynamikkAlle*
Undersøkende journalistikk 3,38*
Master i helsesykepleie, deltid3,83*
Master i helsevitenskapAlle*
Master i jordmorfag3,65*
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid3,25*
Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid**
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie4,13*
Master i spesialsykepleie, intensivsykepleieAlle*
Master i spesialsykepleie, operasjonsykepleieAlle*
Videreutdanning i kreftsykepleieAlle*
Master in Pre-hospital Critical CareAlle*
Master i historie og historiedidaktikkAlle*
Master i idrettsvitenskapAlle*
City and Regional PlanningAlle*
Industrial Asset ManagementAlle*
Industriell økonomi3,20*
Marine and Offshore TechnologyAlle*
Structural EngineeringAlle*
Master i barnehagevitenskap, deltid2,72*
Master i spesialpedagogikk3,61*
Master i spesialpedagogikk, deltid3,75*
Master i dokumentarproduksjonAlle*
Master in Biological ChemistryAlle*
Master in Mathematics and PhysicsAlle*
Master in Risk Analysis and Governance3,19*
Master i samfunnssikkerhet3,36*
Master i endringsledelse3,0*
Master in Energy, Environment and Society2,78*
Master i barnevernsarbeid (nytt i 2022)Alle*
Master i sosialfagAlle*
Master in English and Literacy StudiesAlle*
Master i nordisk og lesevitenskapAlle*
Master in Business Administration, Applied FinanceAlle*
Master in Business Administration, EconomicsAlle*
Master i forretningsjusAlle*
Master i regnskap og revisjonAlle*
Master in Service Leadership in International BusinessAlle*
Master in Business Administration, Business Development and InnovationAlle*
Master in Business Administration, Strategic Marketing and AnalyticsAlle*
Master in Business Administration, Strategy and LeadershipAlle*
Chinese Culture and Society2,752,75
Japanese Studies3,02,55
Middle East Studies2,752,50
South Asian Culture and SocietyAlleAlle
GreekAlleAlle
GreskAlleAlle
LatinAlleAlle
Latin (english)AlleAlle
Arkeologi2,502,71
Development, Environment and Cultural Change (DECC)Alle4,25
Development, Environment and Cultural Change (DECC)4,382,71
Europeisk kultur2,702,83
European History3,383,17
English Language and Linguistics2,533,25
English Literature, American and British Studies3,383,00
Fransk2,503,00
Italiensk2,883,75
Russisk, polsk, tjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk2,712,75
Spansk, portugisisk3,002,50
TyskAlleAlle
Ancient PhilosophyAlleAlle
Antikkens filosofiAlleAlle
Filosofi2,823,63
Philosophy3,253,63
Gender Studies3,003,00
Historie2,502,50
Ibsen Studies3,503,00
Kunsthistorie og visuelle studier2,753,00
Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv3,503,50
LinguisticsAlleAlle
Lingvistikk3,003,00
Allmenn litteraturvitenskap2,502,88
Viking and Medieval Studies3,003,38
Music, Communication and Technology3,704,94
Modern International and Transnational History2,672,60
Museologi og kulturarvstudier4,003,70
Multilingualism4,193,25
Musikkvitenskap3,143,00
Medier og kommunikasjon2,503,41
Nordisk litteraturAlleAlle
Nordisk språkvitenskap3,253,03
Norsk som andrespråkAlle2,63
Retorikk og språklig kommunikasjon2,753,00
Politisk kommunikasjon2,563,63
Religionsvitenskap2,882,50
Screen Cultures2,752,58
Forvaltningsinformatikk2,502,75
The Theory and Practice of Human Rights4,625,11
Kriminologi3,883,75
Rettssosiologi3,863,75
Information and Communication Technology Law4,564,60
Maritime law4,804,40
Public International Law4,765,10
European master in health economics and managementAlleAlle
Tverrfaglig helseforskning3,132,50
Health economics, policy and management3,412,50
International community health3,482,52
HelseadministrasjonAlleAlle
Astronomi3,713,20
Biovitenskap: Biomangfold og systematikk2,503,63
Biovitenskap: Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskapAlle3,63
Biovitenskap: Genetikk og utviklingsbiologiAlleAlle
Biovitenskap: Marinbiologi og limnologiAlle2,63
Biovitenskap: Molekylærbiologi og biokjemiAlleAlle
Biovitenskap: Økologi og evolusjonAlleAlle*
Biovitenskap: Toksikologi og miljøvitenskap
AlleAlle
Computational Science: Applied mathematics and risk analysis3,29Alle
Computational Science: AstrophysicsAlleAlle
Computational Science: BioinformaticsAlleAlle
Computational Science: BioscienceAlleAlle
Computational Science: ChemistryAlleAlle
Computational Science: GeoscienceAlleAlle
Computational Science: Imaging and biomedical computingAlle3,50
Computational Science: Materials scienceAlleAlle
Computational Science: MechanicsAlleAlle
Computational Science: PhysicsAlle2,86
Digitalisering i helsesektoren: Helse3,653,64
Digitalisering i helsesektoren: InformatikkAlleAlle
Data Science3,162,86
EIT: Mikroelektronikk og sensorteknologiAlleAlle
EIT: Signalbehandling og avbildning2,50Alle
Entreprenørskap og innovasjonsledelse2,692,50
Fornybare energisystemer3,772,62
Fysikk: Biologisk og medisinsk fysikkAlleAlle
Fysikk: FysikkdidaktikkAlleAlle
Fysikk: Kjerne- og partikkelfysikk2,63Alle
Fysikk: Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi3,80Alle
Fysikk: Romfysikk og -teknologi2,50Alle
Fysikk: Teoretisk fysikk4,144,25
Geofag: Anvendt bassenganalyse: prosesser, ressurser og livets utv.AlleAlle
Geofag: Jordens strukturer og planetære prosesser2,71Alle
Geofag: Miljøgeofag, geofarer og geomatikkAlle2,75
Geofag: Vann og klimaAlleAlle
Informatikk: design, bruk og interaksjonAlleAlle
Informatikk: Informasjonssikkerhet3,38Alle
Informatikk: digital økonomi og ledelseAlleAlle
Informatikk: Programmering og systemarkitekturAlleAlle
Informatikk: Kybernetikk og autonome systemer2,932,50
Informatikk: Robotikk og intelligente systemer3,202,57
Informatikk: Språkteknologi3,253,00
Kjemi: Analytisk kjemi3,83Alle
Kjemi: Biomolekyler og biomaterialerAlleAlle
Kjemi: Kjemididaktikk og formidlingAlleAlle
Kjemi: Miljøkjemi og kjernekjemiAlleAlle
Kjemi: Organisk kjemiAlleAlle
Kjemi: Teoretisk og fysikalsk kjemiAlleAlle
Kjemi: Uorganisk kjemi og materialkjemiAlleAlle
Matematikk3,002,92
Matematikk for anvendelser2,832,90
Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikkAlleAlle
Fluidmekanikk: Energi, miljø og sikkerhet3,27Alle
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologiAlleAlle
SMR: Finans, forsikring og risiko2,502,57
SMR: StatistikkAlle2,50
Klinisk farmasi: MasteroppgaveAlleAlle
Social Anthropology3,632,50
Economics3,393,17
Human Geography3,783,57
Organisasjon, ledelse og arbeid4,634,50
Peace and Conflict Studies4,254,22
Psychology: Cognitive Neuroscience3,503,60
Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologi4,134,10
Psykologi: Helse, utvikling og samfunn3,884,00
Sosiologi3,222,50
Statsvitenskap3,753,50
Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK)4,624,2
Society, Science and Technology in Europe (ESST)4,003,63
Religion og samfunnAlle2,50
Religious Roots of EuropeAlle2,63
Master i teologiAlleAlle
Lederskap, etikk og samtalepraksisAlleAlle
Praktisk teologi (erfaringsbasert)AlleAlle
Education: Education and Social change: Childhood and Youth Studies3,753,39
Education: Higher Education Studies2,903,10
Assessment, Measurement and Evaluation2,733,45
Pedagogikk, Kommunikasjon, design og l‘ring3,002,92
Pedagogikk, Kunnskapsutvikling og l‘ring i arbeidslivet3,563,40
Pedagogikk, Pedagogisk-psykologisk rådgivning3,503,67
Pedagogikk, Utdanning, danning og oppvekst3,002,83
Special Needs Education2,903,00
Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk2,953,90
Spesialpedagogikk, Logopedi4,254,40
Spesialpedagogikk, Psykososiale vansker4,554,69
Spesialpedagogikk, Spesifikke lærevansker4,054,29
Spesialpedagogikk, Utviklingshemning3,854,30
Akuttsykepleie, master i spesialsykepleie3,69*
Anestesisykepleie, master i spesialsykepleie4,33*
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT)2,59 & 3,43*
Atferdsvitenskap3,23*
Barnehagekunnskap3,75 (heltid) 4,41 (deltid) & 2,60 (heltid) 4,41 (deltid)*
Barnesykepleie, master i spesialsykepleie4,18*
Barnevern, master i sosialfag3,34*
Barnevernsarbeid, master i sosialfag**
Bibliotek- og informasjonsvitenskapAlle*
Biomedisin, master i helse og teknologi3,75*
Bygg – sivilingeniørAlle*
Digitalt læringsdesign3,14*
Empowerment og helsefremmende arbeid, master i helsevitenskap2,82*
Energi og miljø i bygg – sivilingeniør2,62 (heltid)
3,00 (deltid)
*
EntreprenørskapOpptaksprøve*
Ergoterapi, master i helsevitenskapAlle*
Ernæringskompetanse for helsepersonell, master i helsevitenskapAlle*
Executive Master of Management**
Familiebehandling, master i sosialfag5,12*
Farmasi3,26*
Forskerlinje i helsevitenskap**
Fysioterapi for barn og unge, master i helsevitenskap3,09*
Fysioterapi for eldre personer, master i helsevitenskap2,86*
Fysioterapi for muskelskjeletthelse, master i helsevitenskap3,5*
Helsesykepleie, master i helsevitenskap5,60 & 4,18*
Intensivsykepleie, master i spesialsykepleie3,70*
Internasjonal utvikling, utdanning og bærekraft3,05 & 3,47*
International Social Welfare and Health Policy4,0*
Jordmorfag4,66 & 4,0*
Journalistikk, master i medieutvikling3,55 (heltid)
3,00 (deltid)
*
Kreftsykepleie, master i helsevitenskap3,30*
Kunst i samfunnet, studieretning i estetiske fagAlle*
Kunst- og designdidaktikk, studieretning i estetiske fagAlle*
Medier og kommunikasjon, master i medieutvikling3,63 (heltid)
3,48 (deltid)
*
Mote og samfunn, studieretning i estetiske fagAlle*
Offentlig administrasjon og styring3,04*
Operasjonssykepleie, master i spesialsykepleie3,55*
Produktdesign – design for kompleksitetAlle*
Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, master i helsevitenskap3,20*
Psykomotorisk fysioterapi, master i helsevitenskap4,09*
Radiografi, master i helse og teknologi**
Rehabilitering og habilitering, master i helsevitenskap3,25*
Sakprosa, master i medieutviklingAlle*
Samfunnsernæring, master i helsevitenskapAlle*
Skolerettet utdanningsvitenskap – med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelseAlle*
Smart mobilitet og urban analyseAlle*
Sosialt arbeid, master i sosialfag3,15 (heltid)
3,71 (deltid)
*
Styring og ledelse4,19*
Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, master i helsevitenskapAlle*
Teater og samfunn, studieretning i estetiske fagAlle*
Yrkespedagogikk3,68*
Økonomi og administrasjon – siviløkonom og statsautorisert revisor3,36*
Artificial Intelligence and Internet of Things, sivilingeniørAlle*
Avansert klinisk allmennsykepleie**
BarnehagekunnskapAlle*
Bygg, sivilingeniørAlle*
CybersikkerhetAlle*
EngelskAlle*
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7Alle*
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10Alle*
Folkehelsevitenskap2,86*
Fornybar energi, sivilingeniørAlle*
Global Development, Crisis and ChangeAlle*
Helseinformatikk2,86*
Helsesykepleie**
HistorieAlle*
IdrettsvitenskapAlle*
Industriell økonomi og teknologiledelse, sivilingeniør3,07*
InformasjonssystemerAlle*
Innovasjon og kunnskapsutviklingAlle*
International Business2,85*
KunstfagAlle*
KystsoneøkologiAlle*
MatematikkAlle*
Mekatronikk, sivilingeniørAlle*
Multimedia and Educational TechnologyAlle*
Nordisk språk og litteraturAlle*
Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenterAlle*
Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon**
PedagogikkAlle*
Psykososial helse2,49*
Regnskap og revisjon – siviløkonom3,29*
Religion, filosofi og samfunnAlle*
Rettsvitenskap – juss**
Rytmisk musikk**
Rytmisk musikk – Music Business and Management**
Samfunnskommunikasjon2,47*
Samfunnsplanlegging, sted og prosess**
Shift entreprenørskap og innovasjon**
Shift entreprenørskap og teknologi**
Shift entreprenørskap og økonomi**
Sosialt arbeid**
Sosiologi**
Spesialpedagogikk3,73*
Spesialsykepleie**
Statsvitenskap og ledelse2,70*
Teknologi, menneske og samfunnAlle*
Utøvende musikk – klassisk**
Økonomi og administrasjon – siviløkonom3,25*
Master i avansert klinisk allmennsykepleieAlle*
Master i barnevernsarbeidAlle*
Master i digitaliseringsledelseAlle*
Næringsmaster i digitaliseringsledelseAlle*
Master of Science – Electrical Power EngineeringAlle*
HydrogenteknologiAlle*
MiljøteknologiAlle*
Executive Master of Management**
Master i helsesykepleie – innpass**
Master of Science – Industrial IT and AutomationAlle*
Master i innovasjon og ledelseAlle*
Master i innovasjon og teknologiledelse (Innovation and Technology Management)**
Master i intensivsykepleieAlle*
Master i jordmorfagAlle*
Geriatrisk helsearbeidAlle*
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenesterAlle*
Sammensatte helsetilstanderAlle*
Stråling i diagnostikk og behandlingAlle*
Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfagAlle*
Master i kulturstudierAlle*
Maritim ledelse (kommersiell retning)3,00*
Maritim ledelse (teknisk retning)Alle*
Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)3,45*
Master i mikro- og nanosystemteknologiAlle*
Master i optometri og synsvitenskapAlle*
Master i pedagogikkAlle*
Master of Science in Process TechnologyAlle*
Næringsmaster i regnskap og revisjonOpptak*
Helsefremmende arbeid3,40*
Forebyggende arbeid med barn og unge3,02*
Psykisk helse- og rusarbeid3,78*
Funksjonshemming og samhandlingAlle*
Master i samfunnsanalyseAlle*
Master i språkdidaktikk – EngelskdidaktikkAlle*
Master i språkdidaktikk – NorskdidaktikkAlle*
Master i synspedagogikk og synsrehabiliteringAlle*
Master i tradisjonskunstAlle*
Master i økologi og miljøforvaltningAlle*
Master i økonomi og ledelse – Innovasjon og entreprenørskapAlle*
Master i økonomi og ledelse – MarkedsføringsledelseAlle*
Master i økonomi og ledelse – Strategi- og ledelseAlle*
Siviløkonom 2-årig – Bedriftsøkonomisk analyseAlle*
Allmenn litteraturvitenskap, Trondheim2,503,20
Applied Computer Science, Gjøvik2,502,80
Arkeologi, Trondheim2,203,20
Arkitektur, Trondheim3,202,00
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning, Trondheim2,502,50
Barnevern – Trondheim*3,3
Barnevernsarbeid*2,7
Biology – Biodiversity and Systematics (NABiS), Trondheim2,702,70
Biology – Trondheim2,902,50
Biotechnology, Trondheim3,503,40
Bygg- og miljøteknikk – digitale byggeprosesser, Gjøvik2,602,70
Bygg- og miljøteknikk, Trondheim3,703,4
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse -ingeniør, Trondheim2,502,50
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse -realfaglig, Trondheim2,902,70
Chemistry, Trondheim2,602,70
Childhood Studies, Trondheim2,702,50
Creative Music Technology, Trondheim3,703,70
Datateknologi – algoritmer og datamaskiner, Trondheim3,904,10
Datateknologi – databaser og søk, Trondheim4,003,90
Datateknologi – kunstig intelligens, Trondheim4,404,60
Digital Infrastructure and Cyber Security, Trondheim2,903,20
Digital samhandling, Trondheim2,603,10
Drama og teater, Trondheim2,802,60
Eiendomsutvikling og forvaltning, Trondheim3,303,30
Electric Power Engineering, Trondheim3,303,50
Electronic Systems Design, Trondheim2,603,10
Energi og miljø, Trondheim3,903,90
Engelsk, Trondheim2,602,50
English Linguistics and Language Acquisition, Trondheim3,402,90
Entreprenørskap MIENTRE – NTNUs entreprenørskole, Trondheim2,803,00
Entreprenørskap, realfaglig profil – NTNUs entreprenørskole, Trondheim3,003,00
Entreprenørskap, samf.vit. profil – NTNUs entreprenørskole, Trondheim2,402,90
Environmental Toxicology and Chemistry, Trondheim2,802,90
European Studies, Trondheim3,003,10
Fagdidaktikk – engelsk- og fremmedspråkdidaktikk, Trondheim2,702,70
Fagdidaktikk – kunstfagdidaktikk, Trondheim2,602,60
Fagdidaktikk – matematikkdidaktikk, Trondheim2,503,00
Fagdidaktikk – naturfagdidaktikk, Trondheim2,503,20
Fagdidaktikk – norskdidaktikk, Trondheim2,602,60
Fagdidaktikk – samfunnsfagdidaktikk, Trondheim2,002,50
Fagdidaktikk – yrkesdidaktikk, Trondheim2,502,60
Farmasi, Trondheim3,503,40
Film- og medievitenskap, studieretning i filmvitenskap, Trondheim2,802,80
Film og medievitenskap, studieretning i medievitenskap, Trondheim3,002,70
Film- og videoproduksjon, Trondheim3,302,70
Filosofi, Trondheim2,502,80
Finansiell økonomi, Trondheim3,203,20
Folkehelse (kun andreåret), Trondheim3,302,50
Folkehelse, Trondheim3,603,70
Fransk, Trondheim3,104,10
Funksjonshemming og samfunn, Trondheim2,602,50
Fysisk planlegging, Trondheim3,202,80
Geografi, Trondheim2,402,50
Geologi, arktisk geologi, Trondheim2,603,80
Geologi, berggrunns- og ressursgeologi, Trondheim2,902,60
Geologi, geometallurgi, TrondheimIngen tilbud gitt.*
Geologi, miljø- og geoteknologi, Trondheim3,403,60
Geotechnics and Geohazards, Trondheim2,503,00
Global Health, Trondheim3,203,10
Global Manufacturing Management, Trondheim3,202,60
Globalisation and Sustainable Development, Trondheim3,202,60
Helseledelse – deltid, Ålesund (Samarbeidsprogram)3,303,40
Helsesykepleie, Trondheim4,004,10
Helsesykepleie, Ålesund3,703,40
Historie, studieretning i historie, Trondheim2,102,30
Historie, studieretning i klassiske fag, Trondheim4,502,70
Hydropower Development, Trondheim2,903,10
Idrettsvitenskap, Trondheim3,002,90
Industrial Design, Trondheim3,701,90
Industrial Ecology, Trondheim3,90250
Industriell innovasjon og digital sikkerhet, Gjøvik2,502,50
Industriell kybernetikk, Trondheim3,303,60
Informatics – Artificial Intelligence, Trondheim3,403,80
Informatics – Databases and Search, Trondheim2,703,40
Informatics – Interaction Design, Game and Learning Technology, Tr.h.2,603,50
Informatics – Software Engineering, Trondheim3,303,50
Information Security- part time, Gjovik2,503,20
Information Security, experience based – part time, Gjøvik2,903,40
Information Security, Gjøvik2,602,80
Innovasjon, entreprenørskap og samfunn, Trondheim2,603,40
Interaction Design, Gjøvik2,602,20
International Business and Marketing, Ålesund2,502,50
Klinisk helsevitenskap – fedme og helse Trondheim*3,10
Klinisk helsevitenskap – smerte og palliasjon, Trondheim2,602,60
Kulturminneforvaltning, Trondheim2,402,90
Kunsthistorie, Trondheim2,902,90
Kybernetikk og robotikk, Trondheim3,603,60
Ledelse av teknologi, Trondheim3,603,40
Likestilling og mangfold, Trondheim2,502,50
Læring i arbeidsliv og samfunn, Trondheim2,602,80
Marin teknikk, Trondheim2,702,60
Materials Science and Engineering, Tr.h.2,502,70
Mathematical Sciences, Trondheim2,702,70
Matvitenskap, teknologi og bærekraft, Trondheim2,502,70
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, Trondheim2,702,90
Molecular Medicine, Trondheim3,303,20
Musikkvitenskap, studieretning i komposisjon, Trondheim3,903,00
Musikkvitenskap, studieretning i musikkvitenskap, Trondheim3,003,00
Natural Resources Management – Biology, Trondheim2,803,00
Natural Resources Management – Geography, Trondheim2,503,00
Naval Architecture, Ålesund3,002,60
Neuroscience, Trondheim3,703,80
Nordisk språk og litteratur, Trondheim2,803,20
Ocean Resources, Trondheim3,403,40
Operativ maritim ledelse, erfaringbasert, Ålesund2,502,50
Operativ maritim ledelse, Ålesund2,803,10
Pedagogikk – spesialpedagogikk, kun 2.studieår, Trondheim3,003,00
Pedagogikk – spesialpedagogikk, Trondheim3,303,40
Pedagogikk – utdanning og oppvekst, Trondheim2,602,70
Physical Activity and Health – Exercise Physiology, Trondheim3,303,10
Physical Activity and Health – Movement Science, Trondheim2,802,50
Physics, Trondheim2,502,50
Product and Systems Engineering – experience based, Ålesund*2,60
Product and Systems Engineering, Ålesund2,702,80
Produktutvikling og produksjon, Trondheim3,503,30
Project Management, Trondheim3,302,70
Psykisk helse – barn og unges psykiske helse – erf.basert, Tr.heim3,703,70
Psykisk helse – miljøterapeutisk arbeid – erf.basert, Trondheim2,902,60
Psykisk helse – psykisk helsearbeid – erf.basert, Trondheim3,203,1
Psykologi – arbeids- og organisasjonspsykologi, Trondheim3,503,60
Psykologi – generell psykologi, Trondheim3,503,30
Regnskap og revisjon, Trondheim3,103,30
Reliability, Availability, Maintainability and Safety, Trondheim2,702,90
Religionsvitenskap, Trondheim3,802,50
Rådgivningsvitenskap, Trondheim3,003,00
Samfunnsøkonomi, Trondheim2,502,50
Simulation and Visualization, Ålesund3,402,50
Sosialantropologi, Trondheim2,402,90
Sosialt arbeid, Trondheim3,003,10
Sosiologi, Trondheim2,202,50
Språk og kommunikasjon i profesjoner, Trondheim2,502,50
Statsvitenskap, Trondheim3,002,50
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn, Trondheim2,502,60
Sustainable Architecture, Trondheim2,302,4
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering-Biotechnology, Tr.h2,603,00
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering-Chem.Eng., Tr.heim3,002,60
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering-Chemistry, Tr.heim3,402,60
Sustainable Energy, Trondheim2,702,90
Sustainable Manufacturing, Gjøvik2,702,50
Tysk, Trondheim3,302,50
Urban Ecological Planning, Trondheim2,302,10
Økonomi og administrasjon, Trondheim3,503,50
European Master in Health and Physical ActivityAlle*
Idrett og trenerrollen3,50*
Idrettsmedisin3,25*
Idrettsfysiologi og bevegelseslæreAlle*
Idrettsfysioterapi3,20*
IdrettspsykologiAlle*
Kultur og samfunnAlle*
Pedagogikk3,75*
Sport Management3,16*
Master in Green energy Technology**
Master in Applied Computer Science, part-timeAlle*
Master in Applied Computer Science**
Master in Scenography**
Master in Performance**
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, engelskAlle*
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, franskAlle*
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, spanskAlle*
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, tyskAlle*
Masterstudium i klinisk sykepleie – avansert klinisk
allmennsykepleie
Alle*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie3,90*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie3,31*
Masterstudium i klinisk sykepleie –
Operasjonssykepleie
3,38*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie
med innpassing
Alle*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie
med innpassing
Alle*
Masterstudium i klinisk sykepleie –
Operasjonssykepleie med innpassing
Alle*
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltidAlle*
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltidAlle*
Masterstudium i norsk i skolen, heltidAlle*
Masterstudium i norsk i skolen, deltidAlle*
Masterstudium i organisasjon og ledelse3,27*
Masterstudium i samordning av helse- og
velferdstjenester
Alle*
Masterstudium i spesialpedagogikk2,73*
Akuttsykepleie3,17*
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn3,54*
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og
velferdstjenestene
Alle*
Digital kompetanse i barnehagenAlle*
IKT for lærereAlle*
Norsk, påbyggingsstudiumAlle*
Pedagogisk veiledningAlle*
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidAlle*
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidAlle*
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfagAlle*
Engelsk, påbyggingsstudium, nettAlle*
Teknologistøttet læringAlle*
Fransk, påbyggingsstudiumAlle*
Spansk påbyggingsstudiumAlle*
Tysk påbyggingsstudiumAlle*
Forkurs for ingeniør
og sivilingeniørutdanning
Alle*
Ingeniørfag bygg og miljø, TRESSAlle*
Ingeniørfag data, TRESS4,03*
Ingeniørfag
elektro: elektronikk og grønn energi,
TRESS
Alle*
Ingeniørfag bygg og miljø, Y -veienAlle*
Ingeniørfag data, Y – veien3,77*
Ingeniørfag – elektro: elektronikk og grønn energi, Y – veienAlle*