Alumniportalen

Alumniportalen, inneholder relevant alumni informasjon for de ulike instituttene i Norge.
For mer relevant informasjon, besøk gjerne lenkene som er lagt ved på denne side.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) sin alumni tilbyr deltagelse i nettverksgrupper på tvers av fagområde innenfor din bransje. 

Som medlem i NTNU Alumni får du tilgang til bibliotektjenester med blant annet bachelor-, master- og doktoravhandlinger. 

Klikk her, for å gå til alumni siden til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Som del av NMBUs alumni-nettverk setter du selv preferanser for videre kontakt med universitetet. Som NMBU-alumn kan du blant annet

Dersom du ønsker å samle gamle studiekamerater, så kan du ta kontakt med alumni@nmbu.no for videre assistanse. 

Klikk her, for å gå til alumni siden til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Har du studert ved Universitetet i Bergen?
Da er du en UiB-alumn!

UiB Alumni skal knytte en nyttig og varig kontakt mellom nåværende studenter, tidligere studenter og Universitetet i Bergen. Er du student, nyutdannet eller en tidligere student?

Meld deg inn i nettverket UiB Alumni, ved å klikke her.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Universitetet i Bergen.

Hold deg oppdatert på hva som skjer ved UiO – både faglig og sosialt. UiO alumni, er et tilbud til tidligere studenter som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skjer ved Uio – både faglig og sosialt. 

Klikk her, for å gå til alumni siden til Universitetet i Oslo.

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vårt nettverk, her du kan holde kontakten med tidligere medstudenter og UiS.

Du får også fordeler hos SiS sportssenter.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Universitetet i Stavanger.

UiT Norges arktiske universitet har i 50 år ledet studenter gjennom over 100 programmer på bachelor-, master og PhD-nivå. Våre alumni er å finne i alle samfunnets strukturer, fra forskere og leger til fiskeribiologer, lærere og politikere.

Klikk her for å gå til alumni siden til Norges arktiske universitet.

Har du studert ved Universitetet i Agder? Da er du en UiA-alumn, og kan registrere deg i UiA Alumni: UiAs nettverk for tidligere og nåværende studenter.

Medlemskap i UiA alumni er gratis og gir deg en rekke fordeler. Du får invitasjoner til alumnitreff, rabatter og tilbud, nyhetsbrev og tilgang til et nettverk med andre UiA-alumner.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Universitetet i Agder.

Alumni-ordningen ved Nord universitet er et tilbud til deg som er tidligere student. Her kan du holde kontakten med universitetet, tidligere studievenner og bygge nye nettverk.

Klikk her, for å gå til alumni siden til NORD Universitet

Som tidligere student kan du melde deg inn i en alumnigruppe eller melde deg på nyhetsbrevet vårt. Du kan også utvide det profesjonelle nettverket ditt.

Gjennom en alumnigruppe kan du få jobbtips, faglige oppdateringer og utvide ditt profesjonelle nettverk. Se alle alumni grupper.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Oslo Metropolitan universitet.

Ordet alumn er latinsk og betyr ganske enkelt tidligere studenter ved en skole. USN Handelshøyskolen ønsker å gi dere som har vært studenter phos oss en mulighet for å kunne beholde og videreutvikle god kontakt med USN Handelshøyskolen selv etter at dere er uteksaminert.

Som alumni vil du få invitasjoner til alumnitreff, nyhetsbrev og tilgang til et nettverk med andre alumner.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Universitetet i Sørøst-Norge.

Screenshot 2023-04-20 at 22.40.47

Som tidligere student ved MF er du en MF-alumn. Vi holder gjerne kontakten. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet til MF Vitenskapelig høyskole, så sender de deg med jevne mellomrom informasjon om kommende kurs og fagdager. Du kan melde deg på deres nyhetsbrev, ved å klikke her.

Klikk her, for å gå til alumni siden til MF Vitenskapelig høyskole.

BI_POSITIV_HORISONTAL_L_RGB-1024x465

BI Alumni er nettverket for de 245 000 som har tatt en utdanning hos oss. Gjennom nettverket kan du etablere og utvikle relasjoner, samtidig som du holder deg faglig oppdatert.

Som alumni er du alltid velkommen tilbake til BI! Våre alumni er verdifulle støttespillere som kan ha glede av gjensidige relasjoner med hverandre og BI. For BI er kontakt med våre alumni essensielt for å bevare vår tette tilknytning til næringslivet og fokus på relevans inn i utdanningen.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Handelshøyskolen BI.

Kunsthøgskolen i Oslo, ønsker gjennom nettverket å holde tett kontakt med tidligere studenter, ved å tilfaglige og sosiale arrangementer av mange forskjellige slag og å få kunnskap om tidligere studenteres yrkesliv. Medlemsskap er gratis.

Klikk her for å gå til alumni siden til Kunst høgskolen i Oslo.

NHH Alumni er et faglig og sosialt nettverk for alle som
har tatt en utdanning på NHH.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Norges handelshøyskole.

NIH ønsker å holde kontakten med våre studenter (alumner), også etter avsluttede studier. Vi har til hensikt å skape dynamiske møteplasser for våre studenter, tidligere studenter og ansatte, slik at relasjoner kan vedlikeholdes og kunnskap utvikles.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Norges Idrettshøgskole.

Meld deg inn i alumninettverket vårt og få vite det nyaste om seminar, konsertar, alumnitreff, kurs og vidareutdanningar!

Klikk her, for å gå til alumni siden til Norges musikkhøgskole.

Teaching and research in the fields of business administration, transport economics, logistics/supply chain management, information technology and health sciences.

The school offers bachelor degrees in all fields and master/PhD degrees in logistics/supply chain management. 1st of January 2010 the college was classified as a specialized university in logistics

Klikk her, for å gå til alumni siden til Høyskolen i Molde.

Vi håper du er stolt av utdanningen du har tatt hos VID. Vi håper også at du ikke bare sitter igjen med solid fagkunnskap, men også et godt nettverk, og venner og bekjente som du kan ha glede av resten av livet.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Vitenskapelig, internasjonal, diakonal.

Forsvarets høgskole (FHS) har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning, utvikling og formidling innenfor militær kjernekompetanse. FHS består av syv avdelinger: Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Befalsskolen, Institutt for militær ledelse og operasjoner og Institutt for forsvarsstudier.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Forsvarets høgskole.

INN University will operate on six campuses in south-eastern Norway: Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena and Evenstad and will have approximately 13 000 students and 952 employees.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Forsvarets høgskole.

Høgskulen i Volda / Volda University College is located in a small town on the west coast of Norway, but our perspective is international. Out of almost 4500 students, more than 120 are exchange students.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Høgskulen i Volda.

Bli en del av nettverket for tidligere studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Her kan du holde kontakt med medstudenter eller andre tilknyttet høyskolens utdanninger. Formålet er å bidra til verdifull nettverksbygging, faglig påfyll, karriereutvikling og livslang læring.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Kristiania.

With about 16,000 students, Western Norway University of Applied Sciences (HVL) is one of the largest higher education institutions in Norway. The new institution offers a broad range of academic programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD levels.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Høgskulen på Vestlandet.

Som tidligere NLA-student er du en viktig del av NLA Høgskolen! Nå kan du bli en del av høgskolens alumni, som er et profesjonelt og sosialt nettverk. Din erfaring hjelper oss til å gi morgendagens studenter en best mulig utdanning, og nettverket vil være en ressurs for deg i din karriere og ditt arbeidsliv.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Norges lærerakademi.

ONH Alumni er nettverket for deg som har fullført en bachelorgrad hos oss. Alumni betyr «tidligere student». Som alumni inviteres du til sosiale og faglige arrangementer, og du får muligheten til å opprettholde og utvide ditt profesjonelle nettverk.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Oslo Nye Høyskole.

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole (SH) is a høyere utdanning company based out of Finnmark, Norway. På denne siden vil du finne relevante tips for deg som vil holde deg faglig oppdatert.

Klikk her, for å gå til alumni siden til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole.