Norges beste skoler

Velkommen til Norges uoffisielle kåring av, Norges beste skoler!
Vi har hentet de nyeste tallene for skoleåret: 2022/2023.

På denne siden har vi samlet data, som viser de beste skolene i Norge. 
Siden blir årlig oppdatert i henhold data prxodusert/hentet fra Utdanning direktoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Vi har samlet følgende kategorier:

Nasjonale prøver 9.trinn (Lesing og Regning)
Nasjonale prøver 8.trinn (Lesing – Engelsk og Regning)
Nasjonale prøver 5.trinn (Lesing – Engelsk og Regning)
Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer for 10. trinn.
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 10. trinn i grunnskolen
Karakterstatistikk for videregående skole


Nasjonale prøver 9.trinn (Lesing og Regning):

Plassering:Fag:Skole:Skalapoeng:
1. plassLesingNordberg Skole63
1. plassRegningNorges Realfagsgymnas ungdomsskole67Nasjonale prøver 8.trinn (Lesing –  Engelsk og Regning):

Plassering:Fag:Skole:Skalapoeng:
1. plassLesingNorges Realfagsgymnas ungdomsskole63
1. plassEngelsk Birralee International School Trondheim AS Avd skole65
1. plassRegningNorges Realfagsgymnas ungdomsskole67Nasjonale prøver 5.trinn:

Plassering:Fag:Skole:Skalapoeng:
1. plassLesingNærøysundet skole64
1. plassEngelskOslo International School 66
1. plassRegningSkavøypull Skule66


Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer for 10. trinn:

Plassering:Fag:Skole:Snittkarakterer:
1. plass Engelsk 10. årstrinnFeiring skole

Aalesund International School
5,6
1. plassMatematikk 10. årstrinn  Matre skule5,4
1. plass Norsk Hovedmål 10. årstrinn, skriftlig  
Tjongsfjord skole
5,1
1. plass Norsk Sidemål 10. årstrinn, skriftlig  Nordre Land kommune 0-24

Torpa barne- og ungdomsskole

Tjongsfjord skole

Uranienborg skole

Haugesund Toppidrettsgymnas AS

Kristen friskole AS

Sagatun skule Avd skule
4,8
1. plass Norsk 10. årstrinn, muntlig  Saltstraumen skole5,7Gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 10.trinn:

Plassering:Skole:Grunnskolepoeng: 
1. plassTjongsfjord skole51,8
2. plassMolde friskole50,9
3. plassStiftelsen Bærum montessoriskole50,8
4. plassBjørgvin Montessoriskole50,2
5. plassNordberg skole50,0


Karakterstatistikk for videregående skole:

Plassering:Fag:Skole:Snittkarakterer:
1. plassEngelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogramRingsaker videregående skole

Akademiet Vgs Møre AS

Kristelig gymnasium as videregående skole

Vika videregående skole

Asker videregående skole

Lillestrøm videregående skole

Nadderud videregående skole
4,91. plass Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogramAkademiet Drammen As
1. plass Matematikk 2P-YØksnevad videregående skole4,9
1. plassMatematikk 2PRøros videregående skole4,8
1. plassNorsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligRauma videregående skole

Oslo katedralskole

Valler videregående skole
4,91. plassNorsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligJohan Bojer videregående skole Skolested Leksvik4,9
1. plassNorsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntligSirdal videregående skole

Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer AS

Øvrebyen videregående skole

Aust-Lofoten videregående skole

Fauske videregående skole

Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS

Kristelig gymnasium AS Videregående skole

Sandnes videregående skole

Tryggheim vidaregåande skule

Kristen videregående skole Trøndelag

Bergen katedralskole

Danielsen videregående skole

Sotra vidaregåande skule

Hoppensprett Akademiet Vgs Jessheim AS

Rud videregående skole

Ski videregående skole

Stabekk videregående skole
4,91. plassNorsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligVinstra vidaregåande skule
1. plassNorsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligVal Skoler AS
1. plassNorsk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntligSjøvegan videregående skole

Årdal vidaregåande skule
4,9

1. plassNorsk, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogramDale vidaregåande skule4,8
Hver kommune har fått 1 poeng. Basert på hvor mange skoler i deres kommune har kommet på listen.

Vi ser at Oslo har 9 skoler som er på listen for Norges Beste skoler, i ulike kategorier og har dermed prestert best.

Hver kommune har fått 1 poeng. Basert på hvor mange skoler i deres kommune har kommet på listen.
Vi ser at Oslo har 9 skoler som er på listen for Norges Beste skoler, i ulike kategorier og har dermed prestert best.

Kilder:
https://www.udir.no/
https://dbh.hkdir.no/